Login / Register

Username

Password

พระสูตรมหายาน

fire1

fire1

โดย Mahaparamitaa | Mon, 07 Nov 2011 | เข้าชม 10 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ โปรดรับชม ตอนที่2/3พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ vimeo.com ชั่วคราวก่อนค่ะ ไฟล์นี้เป...

พุทธจักษุวิชชาลัย, พระสูตรมหายาน, พระโพธิสัตว์, พระอวโลกิเตศวร, กวนอิม, โพวมึงปิ้ง, การ์ตูนธรรมะ, อนิเมชั่น, พระวิศวภัทร, เซี่ยเกี๊ยก, 佛眼禪林海濤地藏菩薩大乘大願釋聖傑佛教卡通(泰語), 觀世音觀音觀自在Kuanim, Avalokitesvara, Bodhisattva

การ์ตูน พระอมิตาภะพุทธเจ้า2 2

การ์ตูน พระอมิตาภะพุทธเจ้า2 2

โดย Mahaparamitaa | Mon, 15 Aug 2011 | เข้าชม 20 ครั้ง | หมวด คลิปหนัง

มหาสุขาวตีวยูหสูตร ปณิธาน 48 ประการของ พระอมิตาภะพุทธเจ้า ศึกษาพระสูตร มหาสุขาวตีวยูหสูตร เพิ่มเติมไ...

พระอมิตาภะพุทธเจ้า, ออมีทอฮุก, อามีทอฝอ, สุขาวดี, พระโพธิสัตว์, พุทธจักษุวิชชาลัย, พระสูตรมหายาน, พระวิศวภัทร, เซี่ยเกี๊ยก, ตลาดน้ำดอนหวาย, นครปฐม, การ์ตูนธรรมะ, สถานที่ท่องเที่ยว, 佛眼禪林

« First 1 Last »