Login / Register

Username

Password

พระอาจารย์คึกฤทธิ์

พุทธพจน์ศึกษาพระอาจารย์คึกฤทธิ์

พุทธพจน์ศึกษาพระอาจารย์คึกฤทธิ์

โดย siamglassa | Fri, 02 Sep 2011 | เข้าชม 13 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล พระธรรมเทศนา เรื่อง " พุทธพจน์ศึกษา " จากรายการ " พุทธปัญญาภิรมย์ " บริ...

พระอาจารย์คึกฤทธิ์, meditate, meditation, budda, dhamma, peace, temple, ปฎิบัติธรรม, ธรรมะ, กรรมฐาน, ภพภูมิ, สติปัฐฐานสี่, พระพุทธศาสนา, สติ, ดูใจผู้รู้

พุทธวจน

พุทธวจน

โดย lekkhemacheva | Mon, 08 Aug 2011 | เข้าชม 5 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เสียงอ่านพุทธวจน จาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล...

พระอาจารย์คึกฤทธิ์, พุทธวจน

กาลามสูตร

กาลามสูตร

โดย peechlfc | Tue, 02 Aug 2011 | เข้าชม 6 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

กาลามสูตร -พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง...

พระอาจารย์คึกฤทธิ์, โสตฺถิผโล, วัดนาป่าพง, พุทธวจน

รู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริง (8/18)

รู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริง (8/18)

โดย artizz100 | Wed, 23 Sep 2009 | เข้าชม 10,834 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับ สาวิกาสิกขาลัย, วัดนาป่าพง และสถาบันวิมุตตยาลัย สร้างปาฏิหารย์แห่งการตื่นครั้...

แม่ชีศันสนีย์, เสถียรสุต, พระอาจารย์คึกฤทธิ์, โสตฺถิผโล, พระมหาวุฒิชัย, วชิรเมธี, กรรมของกฎแห่งกรรม, รู้, เช่น, เห็น, ชาติ, แจ้ง, จริง

เรื่อง การให้ทาน

เรื่อง การให้ทาน

โดย peechlfc | Sun, 31 Jul 2011 | เข้าชม 5 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เรื่อง การให้ทาน -พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง...

พระอาจารย์คึกฤทธิ์, โสตฺถิผโล, วัดนาป่าพง, พุทธวจน

ภัยในอนาคต

ภัยในอนาคต

โดย peechlfc | Sat, 23 Jul 2011 | เข้าชม 4 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

ภัยในอนาคต-พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล...

พระอาจารย์คึกฤทธิ์, โสตฺถิผโล

รู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริง (13/18)

รู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริง (13/18)

โดย artizz100 | Wed, 23 Sep 2009 | เข้าชม 13,893 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับ สาวิกาสิกขาลัย, วัดนาป่าพง และสถาบันวิมุตตยาลัย สร้างปาฏิหารย์แห่งการตื่นครั้...

แม่ชีศันสนีย์, เสถียรสุต, พระอาจารย์คึกฤทธิ์, โสตฺถิผโล, พระมหาวุฒิชัย, วชิรเมธี, กรรมของกฎแห่งกรรม, รู้, เช่น, เห็น, ชาติ, แจ้ง, จริง