Login / Register

Username

Password

สพป.บร.2

ครูดีศรีแผ่นดิน

ครูดีศรีแผ่นดิน

โดย jaojao4848 | Fri, 09 Sep 2011 | เข้าชม 15 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

เสียงเบาไปหน่อย ระบบอัดเสียงไม่ค่อยดี...

ครูดีศรีแผ่นดิน, ปิยะ, อามาตร, โรงเรียนบ้านห้วยปอ, สพป.บร.2, jaojaoteam

งานผ้าป่า ร.ร.บ้านห้วยปอ 12 ส.ค. 54 by JaoJao Team

งานผ้าป่า ร.ร.บ้านห้วยปอ 12 ส.ค. 54 by JaoJao Team

โดย jaojao4848 | Sun, 14 Aug 2011 | เข้าชม 19 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

งานผ้าป่าของคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยปอ...

ห้วยปอ, สพป.บร.2, jaojaoteam

หน้าใส ไร้สิว ด้วยตัวเอง ง่ายๆ.mp4

หน้าใส ไร้สิว ด้วยตัวเอง ง่ายๆ.mp4

โดย natchuda2526 | Wed, 10 Aug 2011 | เข้าชม 11 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

ผลงานการอบรมการผลิตวีดีทัศน์ติวเตอร์...

สพป.บร.2

ประเภทของสัตว์

ประเภทของสัตว์

โดย TheRattima | Wed, 10 Aug 2011 | เข้าชม 5 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

ผลงานการอบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์ติวเตอร์ 8 กลุ่มสาระ สพป.บร.2...

สพป.บร.2

ประเภทของสัตว์

ประเภทของสัตว์

โดย TheRattima | Wed, 10 Aug 2011 | เข้าชม 2 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

ผลงานการผลิตสื่อวีดีทัศน์ติวเตอร์ 8 กลุ่มสาระ สพป.บร.2...

สพป.บร.2

ประเภทของสัตว์

ประเภทของสัตว์

โดย TheRattima | Wed, 10 Aug 2011 | เข้าชม 2 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

ผลงานการอบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์ติวเตอร์ 8 กลุ่มสาระ สพป.บร.2...

สพป.บร.2

เลขฐาน.mp4

เลขฐาน.mp4

โดย SWONGSIRISAK | Wed, 10 Aug 2011 | เข้าชม 4 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

...

สพป.บร.2

การไหว้.mp4

การไหว้.mp4

โดย lakmeesuk | Wed, 10 Aug 2011 | เข้าชม 9 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

...

สพป.บร.2

« First 1 2 3 Next › Last »