Login / Register

Username

Password

สพป.ลบ1

16 ธ.ค. 54 สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔mpg

16 ธ.ค. 54 สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔mpg

โดย saksri999 | Fri, 23 Dec 2011 | เข้าชม 8 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิธีสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวรนารทวิทยาลพบุรี ดร.ชัยวัฒน...

โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม, โรงเรียนวรนารทวิทยาลพบุรี, สพป.ลบ1, ศรี ศรีอมรศาสน์, saksri, 999

11 ธ.ค. 54 งานบวชลูกชายกุลจิตต์ mpg

11 ธ.ค. 54 งานบวชลูกชายกุลจิตต์ mpg

โดย saksri999 | Mon, 12 Dec 2011 | เข้าชม 18 ครั้ง | หมวด คลิปข่าวและเหตุการณ์

11 ธันวาคม 2554 ร่วมงานบวชลูกชายคุณกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบาย สำนักงานเขตพื้น...

ศรี ศรีอมรศาสน์, โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม, สพป.ลบ1, saksri, 999

2 ธ.ค. 54 ถวายสัตย์ ฯ mpg

2 ธ.ค. 54 ถวายสัตย์ ฯ mpg

โดย saksri999 | Sun, 11 Dec 2011 | เข้าชม 2 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

2 ธันวาคม 2554 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดยาว เป็นประธานในพิธี นำคณะครู ผู้นำชุมชน ค...

โรงเรียนวัดใดยาว, สพป.ลบ1, saksri, 999

21 พ.ย. 54 นายยกตัน เยื่ยม รร..mpg

21 พ.ย. 54 นายยกตัน เยื่ยม รร..mpg

โดย saksri999 | Tue, 29 Nov 2011 | เข้าชม 10 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

21 พฤศจิกายน 2554 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระงาม สจ.น้ำฝน ถือคง สมาชิกสภาจังหวั...

เทศบาลตำบลเขาพระงาม, โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม, สพป.ลบ1, saksri, 999

23.พ.ย. 54 เยี่ยมคารวะ ผบ.กองบิน 2 mpg

23.พ.ย. 54 เยี่ยมคารวะ ผบ.กองบิน 2 mpg

โดย saksri999 | Tue, 29 Nov 2011 | เข้าชม 15 ครั้ง | หมวด คลิปข่าวและเหตุการณ์

23 พฤศจิกายน 2554 คณะครูโรงเรียนกองบินโคกกะเทียม เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับท่าน ผบ.กองบิน 2 ...

โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม, กองบิน2, สพป.ลบ1, saksri, 999

23 พ.ย. 54 ตอนที่ 2 ครูสอนภาษาจีน mpg

23 พ.ย. 54 ตอนที่ 2 ครูสอนภาษาจีน mpg

โดย saksri999 | Thu, 24 Nov 2011 | เข้าชม 14 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

23 พ.ย. 54 เพื่อเป็นการเตรียมสู่ประชาคมอาเซี่ยน นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระงาม ...

โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม, เทศบาลตำบลเขาพระงาม, สพป.ลบ1, saksri, 999

23 พ.ย. 54 ตอนที่ 1 ครูสอนภาษาจีน mpg

23 พ.ย. 54 ตอนที่ 1 ครูสอนภาษาจีน mpg

โดย saksri999 | Thu, 24 Nov 2011 | เข้าชม 5 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

23 พ.ย. 54 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นประชาคมอาเชี่ยน นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายยกเทศมนตรีตำ...

โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม, เทศบาลตำบลเขาพระงาม, สพป.ลบ1, saksri, 999

ศึกษาดูงาน รร.วัดใดยาว.mpg

ศึกษาดูงาน รร.วัดใดยาว.mpg

โดย saksri999 | Wed, 19 Oct 2011 | เข้าชม 13 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

ผอ.ปริญญา วรรณกลาง นำคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพก...

โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม, โรงเรียนวัดใดยาว, ศรี ศรีอมรศาสน์, สพป.ลบ1

« First 1 2 3 Next › Last »