Login / Register

Username

Password

หนังสือสามมิติ

ป๊อปอัพ

ป๊อปอัพ "สวนจิตรลดา" วาดโดยทวีพงษ์

โดย SunisaBox | Thu, 12 Jan 2012 | เข้าชม 34 ครั้ง | หมวด -

มูลนิธิศิริวัฒนา ภูมิใจเสนอผลงานหนังสือป๊อป-อัพ "เพียงพ่อก็พอเพียง" เล่ม ๓ หน้า ๑ ซึ่งเกี่ยวกับ "โคร...

มูลนิธิศิริวัฒนา, เพียงพ่อก็พอเพียง, ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น, หนังสือสามมิติ, ป๊อป-อัพไทย, Sunisa, Box

ป๊อปอัพ

ป๊อปอัพ "ช้างคู่บารมี" ฝีมือทวีพงษ์

โดย SunisaBox | Thu, 12 Jan 2012 | เข้าชม 36 ครั้ง | หมวด -

หนังสือป๊อป-อัพมูลนิธิศิริวัฒนา "เพียงพ่อก็พอเพียง" เล่ม ๒ หน้า ๒ "ช้างคู่พระบารมี" หมายถึงพระเศวตอด...

มูลนิธิศิริวัฒนา, เพียงพ่อก็พอเพียง, ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น, หนังสือสามมิติ, Sunisa, Box

ป๊อปอัพ

ป๊อปอัพ "ราชาภิเษก" วาดโดยทวีพงษ์

โดย SunisaBox | Thu, 12 Jan 2012 | เข้าชม 14 ครั้ง | หมวด -

หนังสือป๊อป-อัพมูลนิธิศิริวัฒนา "เพียงพ่อก็พอเพียง" เล่ม ๒ หน้าแรกของหนังสือเล่มนี้ คือชุด "พระราชพิ...

มูลนิธิศิริวัฒนา, เพียงพ่อก็พอเพียง, ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น, หนังสือสามมิติ, Sunisa, Box

ป๊อปอัพทรงเยี่ยมราษฎร-ฝีมือทวีพงษ์

ป๊อปอัพทรงเยี่ยมราษฎร-ฝีมือทวีพงษ์

โดย SunisaBox | Thu, 12 Jan 2012 | เข้าชม 30 ครั้ง | หมวด -

"พระราชกรณียกิจ เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร" เป็นหน้าสุดท้ายในหนังสือ "เพียงพ่อก็พอเพียง" เล่ม ๑ จัดทำโด...

มูลนิธิศิริวัฒนา, เพียงพ่อก็พอเพียง, พระราชกรณียกิจ, เยี่ยมราษฎร, ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น, หนังสือสามมิติ, Sunisa, Box

Three dimensional book.flv

Three dimensional book.flv

โดย MAMMYBBOY | Fri, 05 Aug 2011 | เข้าชม 32 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ด้วยการจัดทำหนังสือเล่มเล็กหรือหนังสือสามมิติ จากโรงเรียนบ้านสันทราย ...

รักการอ่าน, หนังสือสามมิติ

« First 1 Last »