Login / Register

Username

Password

เทคนิคการหารเลขเร็ว

ตอนที่ 7 เทคนิคหารเลขเร็ว

ตอนที่ 7 เทคนิคหารเลขเร็ว

โดย SompongThitasomboon | Tue, 11 Oct 2011 | เข้าชม 9 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

แนะนำเทคนิคการหาผลหารอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องตั้งหารยาว เช่นเทคนิคการหารด้วย 9 การหารโดยแยกตัวประกอบ ...

เทคนิคการหารเลขเร็ว, เทคนิคการหารด้วย 9, หารเลขโดยวิธีแยกตัวประกอบ, เทคนิคคิดเลขเร็ว, คิดเลขเร็ว, เลขคณิตคิดเร็ว, กวดวิชาคณิตศาสตร์, ติวเลขออนไลน์

ตอนที่ 8 หารยาว

ตอนที่ 8 หารยาว

โดย SompongThitasomboon | Tue, 23 Aug 2011 | เข้าชม 26 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

วิธีหาผลหารโดยตั้งหารยาวเป็นวิธีที่ทุกคนคุ้นเคยเพราะเคยเรียนในโรงเรียน เมื่อตัวหารมีขนาดใหญ่ จะหาคำต...

เทคนิคการหารเลขเร็ว, หารยาว, เทคนิคคิดเลขเร็ว, คิดเลขเร็ว, เลขคณิตคิดเร็ว, กวดวิชาคณิตศาสตร์, ติวเลขออนไลน์

ตอนที่ 9 หารย่อย

ตอนที่ 9 หารย่อย

โดย SompongThitasomboon | Mon, 22 Aug 2011 | เข้าชม 6 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

วิธีหารย่อยคือการย่อยตัวหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง จึงคำนวณง่าย ลดความเสี่ยงในการคิดเลขผิด ได้คำตอบถู...

เทคนิคการหารเลขเร็ว, หารย่อย, หารย่อ, เทคนิคคิดเลขเร็ว, คิดเลขเร็ว, เลขคณิตคิดเร็ว, กวดวิชาคณิตศาสตร์, ติวเลขออนไลน์

ตอนที่ 7 เทคนิคหารเลขเร็ว

ตอนที่ 7 เทคนิคหารเลขเร็ว

โดย SompongThitasomboon | Sat, 13 Aug 2011 | เข้าชม 39 ครั้ง | หมวด คลิปการศึกษา

แนะนำเทคนิคการหาผลหารอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องตั้งหารยาว เช่นเทคนิคการหารด้วย 9 การหารโดยแยกตัวประกอบ ...

เทคนิคการหารเลขเร็ว, เทคนิคการหารด้วย 9, หารเลขโดยวิธีแยกตัวประกอบ, เทคนิคคิดเลขเร็ว, คิดเลขเร็ว, เลขคณิตคิดเร็ว

« First 1 Last »