Login / Register

Username

Password

เทศน์สอนนาค

พระอาจารย์ชัยพร เทศสอนนาค #1

พระอาจารย์ชัยพร เทศสอนนาค #1

โดย topanu1981 | Wed, 20 Jul 2011 | เข้าชม 150 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เจ้าอธิการชัยพร สิริวณฺโณ วัดไผ่ค่อมรัตนาราม จังหวัด พิษณุโลก tel.08-7738-8109 Email.lm2515@hotmail....

เทศนา, เทศน์สอนนาค, ธรรมะ, dhamma

พระอาจารย์ชัยพร เทศสอนนาค #6

พระอาจารย์ชัยพร เทศสอนนาค #6

โดย topanu1981 | Wed, 20 Jul 2011 | เข้าชม 39 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เจ้าอธิการชัยพร สิริวณฺโณ วัดไผ่ค่อมรัตนาราม จังหวัด พิษณุโลก tel.08-7738-8109 Email.lm2515@hotmail....

เทศนา, เทศน์สอนนาค, ธรรมะ, บวชพระ, dhamma

พระอาจารย์ชัยพร เทศสอนนาค #7

พระอาจารย์ชัยพร เทศสอนนาค #7

โดย topanu1981 | Wed, 20 Jul 2011 | เข้าชม 9 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เจ้าอธิการชัยพร สิริวณฺโณ วัดไผ่ค่อมรัตนาราม จังหวัด พิษณุโลก tel.08-7738-8109 Email.lm2515@hotmail....

เทศนา, เทศน์สอนนาค, ธรรมะ, บวชพระ, dhamma

พระอาจาย์ชัยพร เทศสอนนาค #8

พระอาจาย์ชัยพร เทศสอนนาค #8

โดย topanu1981 | Wed, 20 Jul 2011 | เข้าชม 13 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เจ้าอธิการชัยพร สิริวณฺโณ วัดไผ่ค่อมรัตนาราม จังหวัด พิษณุโลก tel.08-7738-8109 Email.lm2515@hotmail....

เทศนา, เทศน์สอนนาค, ธรรมะ, บวชพระ

พระอาจาย์ชัยพร เทศสอนนาค #5

พระอาจาย์ชัยพร เทศสอนนาค #5

โดย topanu1981 | Wed, 20 Jul 2011 | เข้าชม 8 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เจ้าอธิการชัยพร สิริวณฺโณ วัดไผ่ค่อมรัตนาราม จังหวัด พิษณุโลก tel.08-7738-8109 Email.lm2515@hotmail....

เทศนา, เทศน์สอนนาค, ธรรมะ, บวชพระ

พระอาจาย์ชัยพร เทศสอนนาค #4

พระอาจาย์ชัยพร เทศสอนนาค #4

โดย topanu1981 | Wed, 20 Jul 2011 | เข้าชม 18 ครั้ง | หมวด คลิปน่ารู้

เจ้าอธิการชัยพร สิริวณฺโณ วัดไผ่ค่อมรัตนาราม จังหวัด พิษณุโลก tel.08-7738-8109 Email.lm2515@hotmail....

เทศนา, เทศน์สอนนาค, ธรรมะ, บวชพระ

« First 1 2 Next › Last »